વસંત વળગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વસંત વળગવું

  • 1

    મોહની લાગવી.