વસૂલાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વસૂલાત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વસૂલ કરવાની સાંથ; મહેસૂલ.

  • 2

    વસૂલ કરવું કે લેવું તે.