વસૂલ આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વસૂલ આપવું

  • 1

    મજરે આપવું; અગાઉ આપ્યું હોય તે કુલમાં કાપી આપવું.