વહેતી નીકે પગ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહેતી નીકે પગ દેવો

  • 1

    ચાલતા કામમાં હરકત કરવી.