વહેતી સેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહેતી સેર

  • 1

    ચાલતી આમદાની.