વહદેવ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહદેવ મૂકવો

  • 1

    દેવતા મૂકવો; સળગાવવું.