વહેમનું જાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહેમનું જાળું

  • 1

    ઘણું જ વહેમી માણસ.