વહેરાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહેરાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વહેરામણી; વહેરવાની મજૂરી.

  • 2

    વહેરી; (સં.) એક માતા-દેવી.