વહાણ ખેડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહાણ ખેડવું

  • 1

    વહાણ ચલાવવું.