વહાણું વાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહાણું વાવું

  • 1

    સવાર થવી.