વહારે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહારે ચડવું

  • 1

    મદદે દોડવું.

વહારે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહારે ચડવું

  • 1

    હઠે ચડવું; રઢ કરવી.