વહારે ધાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહારે ધાવું

  • 1

    મદદે દોડવું.