વહાલ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહાલ આવવું

  • 1

    પ્રેમ ઊભરાવો.