વાએ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાએ ચડવું

  • 1

    જાહેર થવું.

  • 2

    તરંગવશ થવું.

  • 3

    આનંદે ઘૂમવું.