વાએ રહી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાએ રહી જવું

  • 1

    વાથી સાંધા અકડાઈ જવા.