વાએ વાત જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાએ વાત જવી

  • 1

    જાહેર થઈ જવું; કશું છાનું ન રહેવું.