વાંકમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંકમાં આવવું

  • 1

    દોષપાત્ર કે ઠપકાપાત્ર થવું.