વાક્યવિન્યાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાક્યવિન્યાસ

પુંલિંગ

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    વાક્યની રચનાનું વિવેચન [એમાં વાક્યપૃથક્કરણને પદવિન્યાસ બંને આવે છે.].