વાંકસાથિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંકસાથિયો

પુંલિંગ

  • 1

    વાંકાં પાંખાંવાળો સાથિયો.