વાંકી દોરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંકી દોરી

  • 1

    અવળું ભાગ્ય.