વાંકી પાઘડી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંકી પાઘડી મૂકવી

  • 1

    છેલાઈ કરવી.

  • 2

    દેવાળું કાઢવું.