વાંકો દહાડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંકો દહાડો

  • 1

    બગડવા કાળ.