વાંકો વાળ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંકો વાળ થવો

  • 1

    જરા પણ અડચણ કે હરકત આવવી, નડવી.