વાંકું ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંકું ચાલવું

  • 1

    અનીતિને રસ્તે ચાલવું.

  • 2

    આડું ચાલવું; ઊલટું ચાલવું.