વાંકું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંકું થવું

  • 1

    માઠું થવું; ઊલટી અસર થવી.

  • 2

    ગુસ્સે થવું.