વાંકું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંકું પડવું

  • 1

    ઊલટું લાગવું.

  • 2

    માઠું લાગવું; ગુસ્સે થવું.