વાંકું બોલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંકું બોલવું

  • 1

    આડું કે જૂઠું બોલવું; કબૂલેલા કરતાં કે કહ્યા કરતાં જુદું કહેવું.

  • 2

    નિંદા કરવી.

  • 3

    રીસમાં બોલવું.