વાંકું મોં કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંકું મોં કરવું

  • 1

    મોં મરડવું; અવળું જોવું.

  • 2

    ગુસ્સે થવું.