વાંકું વળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંકું વળવું

  • 1

    વક્ર થવું.

  • 2

    નીચા નમવું; મહેનત લેવી.

  • 3

    ફંટાવું.