વાંકું વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંકું વાળવું

  • 1

    નમાવવું; મરડવું.

  • 2

    ઊંધું વાળવું.