વાગતો ઘંટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાગતો ઘંટ

  • 1

    વાતડિયો કે પતરાજીખોર માણસ.