વાગતે ઢોલે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાગતે ઢોલે જવું

  • 1

    જાહેર રીતે જવું.

  • 2

    વરઘોડે ચડવું; ફજેતી થવી.