વાઘની માશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાઘની માશી

  • 1

    બિલાડી.