વાઘને કૂલે મધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાઘને કૂલે મધ

  • 1

    દુર્લભ કે મુશ્કેલ વસ્તુ.