વાઘ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાઘ કરવો

  • 1

    શરીરે રંગના પટા કરી વાઘનો વેશ કરવો.