વાઘ મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાઘ મારવો

  • 1

    મોટું પરાક્રમ કરવું.