વાચનમાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાચનમાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શાળાના વર્ગોમાં ચલાવવા તૈયાર કરેલી ચોપડીઓની શ્રેણી.

વાંચનમાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંચનમાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વાચનમાળા; શાળાના વર્ગોમાં ચલાવવા તૈયાર કરેલી ચોપડીઓની શ્રેણી.