ગુજરાતી

માં વાચનમાળાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાચનમાળા1વાંચનમાળા2

વાચનમાળા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શાળાના વર્ગોમાં ચલાવવા તૈયાર કરેલી ચોપડીઓની શ્રેણી.

ગુજરાતી

માં વાચનમાળાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાચનમાળા1વાંચનમાળા2

વાંચનમાળા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વાચનમાળા; શાળાના વર્ગોમાં ચલાવવા તૈયાર કરેલી ચોપડીઓની શ્રેણી.