વાંચી કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંચી કાઢવું

  • 1

    પૂરું વાંચવું.

  • 2

    ઉતાવળે વાંચી નાખવું.