વાછંટિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાછંટિયું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વાછંટ અટકાવવા બારી-બારણાં પર કરેલું છજું.

વાછટિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાછટિયું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વાછંટ અટકાવવા બારી-બારણાં પર કરેલું છજું.