ગુજરાતી

માં વાછટિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાછટિયું1વાછંટિયું2

વાછટિયું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વાછંટ અટકાવવા બારી-બારણાં પર કરેલું છજું.

ગુજરાતી

માં વાછટિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાછટિયું1વાછંટિયું2

વાછંટિયું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વાછંટ અટકાવવા બારી-બારણાં પર કરેલું છજું.