વાજસનેયી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાજસનેયી

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    યાજ્ઞવલ્કય.

  • 2

    તેમની શાખાનો માણસ.

સ્ત્રીલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    વેદની એક સંહિતા.