વાજિનીવતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાજિનીવતી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઝડપી ઘોડીઓવાળી.

  • 2

    વેગવતી.