વાજ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાજ આવવું

  • 1

    કાયર થવું; થાકવું.

  • 2

    દુઃખમાં-પીડામાં આવવું.