વાંઝિયાબાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંઝિયાબાનું

  • 1

    એકનું એક, ઘણું વહાલું.