વાંઝિયાબાર ઊઘડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંઝિયાબાર ઊઘડવું

  • 1

    પુત્રપ્રાપ્તિ થવી.