વાટખરચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાટખરચી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મુસાફરીનો ખર્ચ.

 • 2

  મુસાફરી દરમિયાન ખરચવાની રકમ.

વાટખર્ચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાટખર્ચી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મુસાફરીનો ખર્ચ.

 • 2

  મુસાફરી દરમિયાન ખરચવાની રકમ.