ગુજરાતી

માં વાટખરચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાટખરચી1વાટખર્ચી2

વાટખરચી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મુસાફરીનો ખર્ચ.

 • 2

  મુસાફરી દરમિયાન ખરચવાની રકમ.

ગુજરાતી

માં વાટખરચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાટખરચી1વાટખર્ચી2

વાટખર્ચી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મુસાફરીનો ખર્ચ.

 • 2

  મુસાફરી દરમિયાન ખરચવાની રકમ.