ગુજરાતી

માં વાટમારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાટમાર1વાટમારુ2

વાટમાર1

વિશેષણ

 • 1

  વાટકૂટિયો.

ગુજરાતી

માં વાટમારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાટમાર1વાટમારુ2

વાટમારુ2

વિશેષણ

 • 1

  વાટકૂટિયો.

પુંલિંગ

 • 1

  વાટકૂટિયો.

પુંલિંગ

 • 1

  વાટકૂટિયો.