વાટમાં વહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાટમાં વહેવું

  • 1

    બરબાદ જવું.

  • 2

    ભાગી જવું.