વાટ ચડાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાટ ચડાવવી

  • 1

    (પૈડાને) લોઢાનો પાટો બેસાડવો.

  • 2

    દિવેટ મોટી કરવી.