વાટ મુકાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાટ મુકાવવી

  • 1

    હરાવવું કે પાછું હઠાડવું.

  • 2

    અમુક રસ્તે અવરજવર બંધ કરવો.