વાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાડ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જમીનની આજુબાજુ કાંટા વગેરેથી કરેલી આડ.

  • 2

    મહોલ્લો; લત્તો. જેમ કે, વહોરવાડ, ગોલવાડ.